สำนักงานชลประทานที่ 5 จังหวัดอุดรธานี
327 ม.1 บ.หมูม่น ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ : 0-4212-1139 โทรสาร : 0-4212-1154

ผู้ดูแลและจัดทำเว็บไซต์ : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ e-mail: pr_rid5@hotmail.com