สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ ประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2563