สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562