สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2562