สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ ประจำวันที่ 15 สิงหาคม 2563