สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563